قیمت بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

رويال سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: vip17نفره فاصله گذاري شده

7 صندلی خالی

1,130,000 ریال

سير و سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: vip17نفره فاصله گذاري شده
اتوکاررويال سفر

4 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان, زرین شهر

شنبه

1400/07/24 ساعت 08:00

اتوکار: مان (تخت شو ـ مانیتور دار)

8 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت