قیمت بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

رويال سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده

4 صندلی خالی

1,130,000 ریال

سير و سفر

تهران بيهقي -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده

0 صندلی خالی

1,130,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

زرین شهر لنجان, اصفهان کاوه

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 09:15

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی(پذیرائی ویژه و ماسک)

7 صندلی خالی

1,130,000 ریال

سؤالات متداول تهران شهرکرد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران شهرکرد

      تاریخ حرکت