قیمت بلیط اتوبوس تهران شیراز

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1

7 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت شماره 10 مارال سیرایرانیان پایانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:00

اتوکار: VIP مارال تخت شو

10 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> شیراز

شهرهای بین راهی

سعادت شهر, آباده

شنبه

1400/07/03 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا VIP با شارژراختصاصی
پایانه جنوب سکوی 31

7 صندلی خالی

1,910,000 ریال

      تاریخ حرکت