قیمت بلیط اتوبوس تهران شیروان

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> درگز

شهرهای بین راهی

شیروان

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

940,000 ریال

تعاونی 14 پارسیان پایانه شرق

پایانه شرق -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک پایانه شرق

پایانه شرق(تهران) -> شیروان (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, گنبدکاووس, گرگان

شنبه

1400/07/24 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره تخت شو

11 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت