قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قاینات و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی-09331041988

10 صندلی خالی

2,170,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن

شهرهای بین راهی

بجستان, برداسکن

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
55185408الی10-09331041988

8 صندلی خالی

2,170,000 ریال

شركت سير و سفر پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> قائن (قائنات )

شهرهای بین راهی

گناباد(قائن), برداسکن, بجستان, سبزوار

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:30

اتوکار: مارال۲۵* V.I.P تخت شو
حضورمسافرین محترم 15 دقیقه قبل از حرکت الزامیست ۵۵۱۸۵۴۲۴الی26

8 صندلی خالی

2,170,000 ریال

سؤالات متداول تهران قاینات

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران قاینات

      تاریخ حرکت