قیمت بلیط اتوبوس تهران ماسال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا, رشت

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲ نفره

13 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

فومن, صومعه سرا

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۳۲ نفره

11 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> ماسال

شهرهای بین راهی

صومعه سرا, فومن, رشت

شنبه

1400/07/24 ساعت 20:00

اتوکار: مان تخت شو۲۶نفره

12 صندلی خالی

990,000 ریال

      تاریخ حرکت