قیمت بلیط اتوبوس تهران مریوان

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> مریوان

شهرهای بین راهی

سنندج

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:15

اتوکار: اسکانیا مارال ۲۵ نفرهVIP شارژردار

15 صندلی خالی

1,510,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> مریوان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,500,000 ریال

تعاونی17پیک صبا پایانه غرب

پایانه غرب -> مریوان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

1,500,000 ریال

      تاریخ حرکت