قیمت بلیط اتوبوس تهران مسجدسلیمان

تعاونی شماره هفت عدل پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی بی9
مجهز به یواس پی دار

9 صندلی خالی

1,940,000 ریال

تعاونی 7 عدل پایانه جنوب

پایانه جنوب -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

9 صندلی خالی

1,940,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مسجدسلیمان

شهرهای بین راهی

شوشتر, اندیمشک, دزفول

شنبه

1400/07/24 ساعت 16:00

اتوکار: ۲۵VIPنفره تختشو+مانیتوردار+شام+شارژراختصاصی

12 صندلی خالی

1,940,000 ریال

      تاریخ حرکت