قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 06:00

اتوکار: VIPتخت شو

9 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت تعاونی شماره13 تک سفرایرانیان- پايانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 06:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی تخت شو-
محل سوارشدن ترمینال جنوب روبروی مترو

17 صندلی خالی

1,470,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو

12 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سؤالات متداول تهران مشهد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران مشهد

      تاریخ حرکت