قیمت بلیط اتوبوس تهران مشهد

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 06:00

اتوکار: VIPتخت شو

15 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 07:00

اتوکار: VIPتخت شو

17 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت تعاونی 16 جهان گشت مهر- پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 07:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره
09331041988--55185408

4 صندلی خالی

1,910,000 ریال

      تاریخ حرکت