قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال تهران

شرکت تعاونى شماره 12 ترمینال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1400/04/02 ساعت 23:00

اتوکار: VIPتخت شو

7 صندلی خالی

1,910,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 12 ترمینال جنوب

پایانه جنوب تهران -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود (سمنان )

چهارشنبه

1400/04/02 ساعت 23:55

اتوکار: VIPتخت شو

6 صندلی خالی

1,910,000 ریال

سؤالات متداول تهران مشهد

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران مشهد

      تاریخ حرکت