قیمت بلیط اتوبوس تهران نیر

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نیر

شهرهای بین راهی

اردبیل

شنبه

1400/07/24 ساعت 19:30

اتوکار: کلاسیک ۳۲ نفره
09123022803حسین زاده تعاونی3

14 صندلی خالی

1,240,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی

25 صندلی خالی

1,240,000 ریال

      تاریخ حرکت