قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نیر و تخفیف در ترمینال تهران

تعاونى سه سفرسیرآریا -پایانه جنوب

پایانه جنوب(تهران) -> نیر

شهرهای بین راهی

اردبیل

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: کلاسیک ۳۲ نفره
09123023803حسین زاده تعاونی3

18 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+1

20 صندلی خالی

950,000 ریال

تعاونی14 پارسیان پایانه جنوب

پایانه جنوب -> نیر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
09121508035شاپورسلیمی 09121508035شاپورسلیمی

12 صندلی خالی

950,000 ریال

سؤالات متداول تهران نیر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران نیر

      تاریخ حرکت