قیمت بلیط اتوبوس تهران هادیشهر

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه غرب

پایانه غرب -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/06/25 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن هماهنگی09919762218

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 8 ترمينال غرب

پایانه غرب(تهران) -> هادیشهر

شهرهای بین راهی

مرند, تبریز

پنج شنبه

1400/06/25 ساعت 21:00

اتوکار: مارال۲۵نفره(تخت شو)
تلفن هماهنگی09379066129

0 صندلی خالی

1,560,000 ریال

سؤالات متداول تهران هادیشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران هادیشهر

      تاریخ حرکت