قیمت بلیط اتوبوس تهران هرسین

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هرسین

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> هرسین

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت