قیمت بلیط اتوبوس تهران چابهار

تعاونی 4 میهن نور آریا پایانه جنوب

پایانه جنوب -> چابهار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

2,830,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا مارال تخت شو

6 صندلی خالی

2,810,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 11ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:05

اتوکار: وی آی پی تخت شو

4 صندلی خالی

2,810,000 ریال

      تاریخ حرکت