قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کاشان و تخفیف در ترمینال تهران

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

22 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

14 صندلی خالی

380,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

17 صندلی خالی

380,000 ریال

سؤالات متداول تهران کاشان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران کاشان

      تاریخ حرکت