قیمت بلیط اتوبوس تهران کاشان

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

17 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار درسا

17 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:25

اتوکار: مارال وی ای پی /۲۵نفره

14 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت