قیمت بلیط اتوبوس تهران کاشان

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 05:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

13 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

10 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا تهران پایانه جنوب

ترمینال جنوب تهران (خزانه) -> کاشان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس VIP-MARAL

25 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول تهران کاشان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران کاشان

      تاریخ حرکت