قیمت بلیط اتوبوس تهران کرمان

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, انار, یزد, باغین(کرمان)

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

13 صندلی خالی

1,900,000 ریال

شرکت تی بی تی- تعاونى شماره 15 پايانه جنوب

پایانه جنوب تهران -> زاهدان

شهرهای بین راهی

بم, رفسنجان, انار, باغین(کرمان)

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 09:30

اتوکار: VIPتخت شو+پذیرائی +ماسک

15 صندلی خالی

1,900,000 ریال

شرکت تعاونى شماره يک ترمينال جنوب

پایانه جنوب تهران -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, کرمان

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 10:30

اتوکار: VIPتخت شو باشارژراختصاصی(پذیرائی ویژه و ماسک)

0 صندلی خالی

1,940,000 ریال

      تاریخ حرکت