قیمت بلیط اتوبوس تهران کیاشهر

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کیاشهر(گیلان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کیاشهر(گیلان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

      تاریخ حرکت