قیمت بلیط اتوبوس تهران کیاشهر

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کیاشهر(گیلان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+1

10 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 16 جهان گشت مهر پایانه غرب

پایانه غرب -> کیاشهر(گیلان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 16:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

880,000 ریال

سؤالات متداول تهران کیاشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس تهران کیاشهر

      تاریخ حرکت