قیمت بلیط اتوبوس خرمشهر تهران

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو++شارژاختصاصی++پذیرایی

9 صندلی خالی

2,150,000 ریال

ترابر بی تا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شو++شارژاختصاصی++پذیرایی

9 صندلی خالی

2,150,000 ریال

پیک صبا خرمشهر

ترمینال خرمشهر -> تهران جنوب اسکانیا44نفره

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
همراه داشتن ماسک الزامیست

17 صندلی خالی

1,290,000 ریال

      تاریخ حرکت