قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

تهران, قم

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:57

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

5 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:57

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

5 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 08:00

اتوکار: V I Pمانیتور دار(طرح فاصله گذاری اجتماعی)
پل کرگانه ترمینال شرق (ترمینال بروجرد )

4 صندلی خالی

920,000 ریال

سؤالات متداول خرم آباد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس خرم آباد تهران

      تاریخ حرکت