قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
04535454400

25 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2

21 صندلی خالی

560,000 ریال

سؤالات متداول خلخال تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس خلخال تهران

      تاریخ حرکت