قیمت بلیط اتوبوس خلخال تهران

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 09:15

اتوکار: classicus 2+1
04532452044-32453929تعاونی15(جنب پل هوایی)

12 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
04532452044-32453929تعاونی15(جنب پل هوایی)

26 صندلی خالی

730,000 ریال

مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 21:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
ایران پیمان32454400

39 صندلی خالی

730,000 ریال

584,000 ریال

      تاریخ حرکت