قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:20

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
خدایا جهان پادشاهی توراست زما خدمت آید خدایی توراست

9 صندلی خالی

720,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:20

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی شاهین شهر-تلفن رزرو بلیط خمینی شهر-33604936-031

6 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:20

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مارال
توقف بعدی شاهین شهر

9 صندلی خالی

720,000 ریال

      تاریخ حرکت