قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خمین

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی
داشتن ماسک و دستکش الزامیست

29 صندلی خالی

500,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی تخت شو
داشتن ماسک ودستکش الزامیست

25 صندلی خالی

550,000 ریال

پیک صبا خمین

پایانه خمین -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
داشتن ماسک ودستکش الزامیست

32 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت