قیمت بلیط اتوبوس خوی تهران

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای مولایاری

15 صندلی خالی

1,520,000 ریال

خوی پیمان

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، رزرو 04436250781

26 صندلی خالی

1,520,000 ریال

خوی سفر(تعاونی 15 تی.بی.تی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تعاونی15/T.B.Tتی.بی.تی/04436250701

25 صندلی خالی

1,520,000 ریال

سؤالات متداول خوی تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس خوی تهران

      تاریخ حرکت