قیمت بلیط اتوبوس خوی تهران

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای نادر عابدینی

0 صندلی خالی

1,520,000 ریال

تعاونی 4 (خوش سفر خوی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای امیر پوروفا

0 صندلی خالی

1,520,000 ریال

خوی سفر(تعاونی 15 تی.بی.تی)

خوی -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آذرکمان/سیستانی

4 صندلی خالی

1,520,000 ریال

      تاریخ حرکت