قیمت بلیط اتوبوس درگز تهران

شتاب گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+1

21 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت مسافربری تیوان گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/03 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت