قیمت بلیط اتوبوس دزفول الیگودرز

همسفر دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA VIP مانیتوردار
ترمینال بزرگ دزفول دفترهمسفر06142284310

5 صندلی خالی

1,140,000 ریال

شرکت پیک صبا دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:00

اتوکار: DORSA V.I.P مانیتوردار
ابتدای جاده شمس آبادترمینال بزرگ دزفول-09032195890بلوطی

8 صندلی خالی

1,140,000 ریال

شرکت عدل دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 10:30

اتوکار: DORSA.V.I.P*مانیتور دار
DORSA.VIP*مانیتور اختصاصی **همراه باپورت USB *خانم حمدانی09165062601-42284315ترمینال بزرگ دزفول.مسافر گرامی.ارائه گواهيpcrمنفي قبل از انجام سفر الزامي مي باشد.در صورت عدم ارائه گواهي ياد شده از انجام سفر خودداري بعمل خواهد آمد.

8 صندلی خالی

1,140,000 ریال

      تاریخ حرکت