قیمت بلیط اتوبوس دزفول الیگودرز

همسفر دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:00

اتوکار: DORSA VIP مانیتوردار
ترمینال بزرگ دزفول دفترهمسفر06142284310

0 صندلی خالی

1,140,000 ریال

شرکت پیک صبا دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:00

اتوکار: DORSA V.I.P مانیتوردار
DORSA V.I.P ***مانیتور اختصاصی ***( مجهز به صندلی تخت شو و پورت USB جهت شارژ موبایل) *(۰۹۰۳۲۱۹۵۸۹۰ و42284030خانم بلوطی)

5 صندلی خالی

1,140,000 ریال

شرکت عدل دزفول

دزفول -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:30

اتوکار: DORSA.V.I.P*مانیتور دار
DORSA.VIP*مانیتور اختصاصی **همراه باپورت USB *خانم حمدانی09165062601-42284315ترمینال بزرگ دزفول.مسافر گرامی.ارائه گواهيpcrمنفي قبل از انجام سفر الزامي مي باشد.در صورت عدم ارائه گواهي ياد شده از انجام سفر خودداري بعمل خواهد آمد.

6 صندلی خالی

1,140,000 ریال

سؤالات متداول دزفول الیگودرز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس دزفول الیگودرز

      تاریخ حرکت