قیمت بلیط اتوبوس دشتستان تهران

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

2,250,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

2,250,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

2,250,000 ریال

      تاریخ حرکت