قیمت بلیط اتوبوس دورود تهران

تعاونی 4 درود

دورود -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:30

اتوکار: Volvo B12 2+2
شماره تماس: 09125600250 / 43215544 / 09123031032

33 صندلی خالی

580,000 ریال

موسسه شماره 2 پیک معتمد دورود

دورود -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:30

اتوکار: B9-VIP

19 صندلی خالی

980,000 ریال

شرکت شماره 15 تی بی تی دورود

دورود -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 23:30

اتوکار: VOLVO، B9*بارعایت پروتکل های بهداشتی وپک الکل،ماسک،دستکش*

33 صندلی خالی

580,000 ریال

      تاریخ حرکت