قیمت بلیط اتوبوس رحیم آباد تهران

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

1,010,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

8 صندلی خالی

625,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

5 صندلی خالی

625,000 ریال

سؤالات متداول رحیم آباد تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس رحیم آباد تهران

      تاریخ حرکت