قیمت بلیط اتوبوس رحیم آباد تهران

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

625,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 14:15

اتوکار: classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

3 صندلی خالی

850,000 ریال

رويال سفر ايرانيان رحيم آباد

رحیم آباد (گیلان ) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

9 صندلی خالی

625,000 ریال

      تاریخ حرکت