قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بندرعباس و تخفیف در ترمینال رشت

رويال سفر

رشت ميدان گيل پايانه مسافربري -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:15

اتوکار: 25 نفره (VIP)
مشترک

2 صندلی خالی

2,650,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان, یزد

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:15

اتوکار: درسا VIP مانیتورشخصی
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

3 صندلی خالی

2,650,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 12:00

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شو-مانیتوردار
خروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

0 صندلی خالی

2,640,000 ریال

سؤالات متداول رشت بندرعباس

سؤالات متداول بلیط اتوبوس رشت بندرعباس

      تاریخ حرکت