قیمت بلیط اتوبوس رشت بندرعباس

رويال سفر

رشت ميدان گيل پايانه مسافربري -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:15

اتوکار: 25 نفره (VIP)
مشترک

0 صندلی خالی

3,443,000 ریال

شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1400/07/24 ساعت 12:00

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شومانیتوردار
خروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

1 صندلی خالی

3,440,000 ریال

      تاریخ حرکت