قیمت بلیط اتوبوس رشت بندرعباس

رويال سفر

رشت ميدان گيل پايانه مسافربري -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:15

اتوکار: 25 نفره (VIP)
مشترک

2 صندلی خالی

3,443,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 11:15

اتوکار: درسا VIP مانیتورشخصی
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

0 صندلی خالی

3,450,000 ریال

2,932,500 ریال
شرکت عدل رشت

رشت -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 12:00

اتوکار: اسكانيا ۲۵نفره VIP تخت شو-مانیتوردار
خروجی ترمینال شرکت مسافربری عدل33662700-013

0 صندلی خالی

3,440,000 ریال

3,096,000 ریال

سؤالات متداول رشت بندرعباس

سؤالات متداول بلیط اتوبوس رشت بندرعباس

      تاریخ حرکت