قیمت بلیط اتوبوس رشت تهران

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 10:30

اتوکار: VOLVO VIP B9 ۲۵
شاهین گیلان تعاونی 15

0 صندلی خالی

813,000 ریال

موسسه مسافربری سپهرآسیا رشت

رشت -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 10:45

اتوکار: ((( وی ای پی اسکانیا)))
01333667127

0 صندلی خالی

700,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۵نفره/تخت شو.
شاهین گیلان تعاونی 15

0 صندلی خالی

813,000 ریال

      تاریخ حرکت