قیمت بلیط اتوبوس رشت گرگان

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: MAN.VIP
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

5 صندلی خالی

1,230,000 ریال

ايران پيما

رشت ايران پيما سکوي شماره 6 -> گنبد

شهرهای بین راهی

گرگان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: سوپر ويژه 42

26 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت همسفر راه باران

رشت -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

سارئ, گرگان

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 18:30

اتوکار: ولوو
ميدان گيل پايانه مسافربري شركت همسفر راه باران تلفن 01333606044

14 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت