قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال رودسر

سیروسفر رودسر احمدی-شفیعی نسب

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

5 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

450,000 ریال

رویال سفر رودسر احمدی-شفیعی نسب

رودسر -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت