قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال رودسر

سیروسفر رودسر احمدی-شفیعی نسب

رودسر -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

2 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 7 رودسر شفیعی نسب-احمدی

رودسر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+1 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

820,000 ریال

تعاونی 15 رودسر شفیعی نسب- احمدی

رودسر -> سلطان آباد (تهران )

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

990,000 ریال

سؤالات متداول رودسر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس رودسر تهران

      تاریخ حرکت