قیمت بلیط اتوبوس زاهدان تهران

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

1,430,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

1,430,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> تهران

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:00

اتوکار: VIP تک صندلی

13 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت