قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال زاهدان

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,850,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

1,665,000 ریال
تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 07:40

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

سؤالات متداول زاهدان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس زاهدان تهران

      تاریخ حرکت