قیمت بلیط اتوبوس زاهدان تهران

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

2,400,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:10

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

2,400,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> کرمان

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

2,400,000 ریال

سؤالات متداول زاهدان تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس زاهدان تهران

      تاریخ حرکت