قیمت بلیط اتوبوس زاهدان نهبندان

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 06:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 06:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

نهبندان

سه شنبه

1400/07/06 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

44 صندلی خالی

400,000 ریال

      تاریخ حرکت