قیمت بلیط اتوبوس زاهدان یزد

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> بیرجند

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

870,000 ریال

ایمن سفرایرانیان شماره شش زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

18 صندلی خالی

870,000 ریال

جهان گشت مهر زاهدان

زاهدان -> یزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 14:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت