قیمت بلیط اتوبوس زرین شهر تهران

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مان

4 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا VIP

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

سیروسفر زرین شهر

ترمینال زرین شهر -> تهران ارژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا VIP

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت