قیمت بلیط اتوبوس زنجان تبریز

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

12 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تبریز

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

13 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:00

اتوکار: وی ای پی

14 صندلی خالی

840,000 ریال

      تاریخ حرکت