قیمت بلیط اتوبوس زنجان تهران

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 05:40

اتوکار: وی ای پی

18 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:00

اتوکار: وی ای پی

13 صندلی خالی

940,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 06:20

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

14 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت