قیمت بلیط اتوبوس ساری آزادشهر

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> تربت جام

شهرهای بین راهی

بجنورد, مشهد (خراسان ), آزادشهر

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 12:30

اتوکار: ولووتیب ۳

29 صندلی خالی

500,000 ریال

سؤالات متداول ساری آزادشهر

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ساری آزادشهر

      تاریخ حرکت