قیمت بلیط اتوبوس ساری اردبیل

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: مان

30 صندلی خالی

940,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> گرمی

شهرهای بین راهی

رشت, اردبیل

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا وی ای پی کلاسیک

15 صندلی خالی

1,240,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 15:00

اتوکار: مان

45 صندلی خالی

940,000 ریال

      تاریخ حرکت