قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اردبیل و تخفیف در ترمینال ساری

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 11:30

اتوکار: مان

42 صندلی خالی

940,000 ریال

سیروسفر ساری

سارئ -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:00

اتوکار: مان

45 صندلی خالی

940,000 ریال

ترابر بی تا ساری تعاونی 15 پایانه دولت

پایانه دولت -> ارومیه

شهرهای بین راهی

اردبیل

پنج شنبه

1400/04/03 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا

21 صندلی خالی

1,404,000 ریال

سؤالات متداول ساری اردبیل

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ساری اردبیل

      تاریخ حرکت