قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ساری

ترابر بی تا ساری پایانه دولت

پایانه دولت -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی درسا مانیتوردار

21 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت پرتوسیر ایرانیان

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی تخت شو

17 صندلی خالی

630,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/01/30 ساعت 08:00

اتوکار: مان وی ای پی تخت شو

8 صندلی خالی

630,000 ریال

      تاریخ حرکت