قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ساری

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 16:30

اتوکار: درسا وی آی پی /ماننیتورداراز جاده فیروز کوه

5 صندلی خالی

820,000 ریال

همسفر چابکسواران ساری

سارئ -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 16:30

اتوکار: درسا وی آی پی /ماننیتورداراز جاده فیروز کوه

5 صندلی خالی

860,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> اصفهان

شهرهای بین راهی

قم, تهران

شنبه

1400/03/29 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی تخت شو

0 صندلی خالی

820,000 ریال

سؤالات متداول ساری تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ساری تهران

      تاریخ حرکت