قیمت بلیط اتوبوس ساری تهران

ایران پیما ساری

ساری -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

شماره یک ساری ایرانپیما

سارئ -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 08:00

اتوکار: وی ای پی بینو تخت شو

6 صندلی خالی

820,000 ریال

ایران پیما ساری

ساری -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

      تاریخ حرکت