قیمت بلیط اتوبوس ساوه تهران

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

12 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

16 صندلی خالی

260,000 ریال

سؤالات متداول ساوه تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس ساوه تهران

      تاریخ حرکت