قیمت بلیط اتوبوس ساوه تهران

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

11 صندلی خالی

260,000 ریال

سفر گستر ساوه

ساوه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/07/24 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

11 صندلی خالی

260,000 ریال

      تاریخ حرکت