قیمت بلیط اتوبوس سلماس تبریز

تبریز سلماس

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن تماس 04435242613 تعاونی تبریز سلماس حسین زاده

25 صندلی خالی

255,000 ریال

تعاونی 5 (مهندس ذبیحی)

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:00

اتوکار: Renauit classicus 2+2
تلفن رزرو 2833 372 0914 طالب راده

25 صندلی خالی

255,000 ریال

تبریز سلماس

سلماس -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/05/03 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2
تعاونی تبریز سلماس 04435242613 حسین زاده

25 صندلی خالی

255,000 ریال

سؤالات متداول سلماس تبریز

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سلماس تبریز

      تاریخ حرکت