قیمت بلیط اتوبوس سلماس تهران

ایران پیمان

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,520,000 ریال

تعاونی 5 (مهندس ذبیحی)

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
پشتیبانی:09120786101/bilitnet.com

25 صندلی خالی

1,520,000 ریال

مهرپیما تعاونی14 پارسیان سلماس

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
خرید/ رزر بلیط/ جابجایی صندلی/ 09141487382(فردین)با اتوبوسهای بروز و vip و تخت خواب شو

25 صندلی خالی

1,520,000 ریال

سؤالات متداول سلماس تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سلماس تهران

      تاریخ حرکت