قیمت بلیط اتوبوس سنقر تهران

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-کلانتری کرج-پایانه آزادی

1 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
آزادراه همدان-ساوه-پایانه آزادی

2 صندلی خالی

1,200,000 ریال

شایان پیما سنقر

سنقر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

1,200,000 ریال

سؤالات متداول سنقر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنقر تهران

      تاریخ حرکت