قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اروميه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 21 صندلی خالی

سؤالات متداول سنندج ارومیه

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج ارومیه

      تاریخ حرکت