قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 19:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1080000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/02/28 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا تخت شو 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

1080000 ریال

سؤالات متداول سنندج اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج اصفهان

      تاریخ حرکت