قیمت بلیط اتوبوس سنندج اصفهان

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 19:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 20 صندلی خالی

1420000 ریال

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1400/05/06 ساعت 20:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 18 صندلی خالی

1420000 ریال

سؤالات متداول سنندج اصفهان

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج اصفهان

      تاریخ حرکت