قیمت بلیط اتوبوس سنندج تهران

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 15 صندلی خالی

1300000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 11:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره

29 نفره، 28 صندلی خالی

1300000 ریال

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج _ تعاونی 5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/08/03 ساعت 12:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

1300000 ریال

      تاریخ حرکت