قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال سنندج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 08:45

اتوکار: مارال تخت شو 29 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

29 نفره، 26 صندلی خالی

ﺗﻌﺎوﻧﯽ 1 سنندج (ایران پیما)

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 10:45

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره _ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 25 صندلی خالی

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> كرج با سرویس تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره مانیتور دار _ حرکت از مسیر قزوین

25 نفره، 23 صندلی خالی

سؤالات متداول سنندج کرج

سؤالات متداول بلیط اتوبوس سنندج کرج

      تاریخ حرکت