قیمت بلیط اتوبوس سیرجان قم

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی تخت شو vipمجهز به شارژر اختصاصی

13 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب (تهران)

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تک صندلی(۲۵نفره)تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی
تک صندلی 25 نفره تخشو مجهز به مانیتور و شارژر اختصاصی با خرید هر 10 بلیط 1 بلیط رایگان به پاس اعتماد شما مسافرین تلفن تماس 35الی 42341134 -034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> پایانه جنوب (تهران)

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1400/07/26 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تک صندلی(۲۵نفره)تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی
Vip تک صندلی 25 نفره تخشو مجهز به مانیتور و شارژر اختصاصی با خرید هر 10 بلیط 1 بلیط رایگان به پاس اعتماد شما مسافرین تلفن تماس 35الی 42341134 -034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

8 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت