قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

سارئ

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 07:30

اتوکار: بنز۴۵۷استفاده ازماسک الزامی میباشد

6 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> بابل

شهرهای بین راهی

سارئ

دوشنبه

1400/03/31 ساعت 14:05

اتوکار: ولوو۴۰نفره استفاده از ماسک الزامی میباشد

18 صندلی خالی

400,000 ریال

سؤالات متداول شاهرود ساری

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شاهرود ساری

      تاریخ حرکت