قیمت بلیط اتوبوس شاهین شهر تهران

رويال سفر

پايانه شاهين شهر -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 06:45

اتوکار: VIP تخت شو 20 نفره فاصله گذاري شده
جنوب آرژانتين

0 صندلی خالی

935,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

0 صندلی خالی

935,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1400/07/05 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

935,000 ریال

      تاریخ حرکت