قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شاهین شهر

عدل شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه غرب همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مسافرین محترم مسیر حرکت ابتدا ترمینال آزادی و سپس شهریار می باشد

10 صندلی خالی

935,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/03/29 ساعت 15:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

8 صندلی خالی

585,000 ریال

ترابر بی تا شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

شنبه

1400/03/29 ساعت 15:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

8 صندلی خالی

585,000 ریال

سؤالات متداول شاهین شهر تهران

سؤالات متداول بلیط اتوبوس شاهین شهر تهران

      تاریخ حرکت